Miloš Kovačević i Anica Stojanović – Blokada

Blokada

Autori: Miloš Kovačević i Anica Stojanović  
Godina: 2011

“Blokada” je retrospektiva studentskih protesta u Beogradu oktobra 2011. godine. Za vreme studentskih borbi blokirani su Filozofski i Filološki fakultet u Beogradu. Film “Blokada” je zbirka intervjua sa studentima, direktnim učesnicima u blokadi i njihovom iksustvu za vreme ovih događaja.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: