Archive

5) itd

The article is an exploration of the ways in which Emma Goldman was both a virtuoso of political theatrics – especially effective in a period when challenging ideas were suppressed – and an advocate of politically conscious theater. Goldman was among the first to bring awareness of European modern drama to the USA. Her appreciation for the theater was an integral part of her intellectual development and a strategic component of a political strategy that aspired to embrace all aspects of the human experience. The themes addressed in the plays about which she lectured and wrote served an integrative role – crossing class, ethnic, and national boundaries. Goldman herself lived with a high sense of drama, and played an imposing role on the
political stage, which resonates even today. 


Stéphane Hessel

Pobunite se!
Sa 93 godine u izvesnom smislu sam na kraju puta. Kraj nije daleko. Koja je to sreća biti u mogućnosti još jednom se podsetiti onoga što je bila osnova mog političkog angažmana: godina Pokreta otpora i programa Saveta Narodnog Otpora, izrađenog pre šesdeset šest godina! Zahvaljujući Žanu Mulenu koji je u okviru Saveta u okupiranoj Francuskoj organizovao sastanak svih pokreta, partija, sindikata i proglasio njihovu pripadnost borbenoj Francuskoj i jedinom vođi kojeg su svi priznavali, generalu de Golu. Iz Londona, u koji sam došao marta 1941. i pristupio de Golu, saznao sam da je Savet izradio program, prihvaćen 15. marta 1944., koji je nudio slobodnoj Francuskoj skup pravila i vrednosti na kojima će počivati moderna demokratija naše zemlje (1). Read More

Dirty diaries
Dirty Diaries is a 2009 collection of thirteen pornographic short films made by Swedish feminists and produced by Mia Engberg. The individual films are highly diverse in content, although many of them feature humour and different forms of queer sex. The creative decisions were based on a manifesto with the aim to create pornography that is non-commercial and follows feminist ideals. The film sparked controversy before and after its release because of sexually provocative content and the fact that it was mainly financed through public funds.
Read More

Blokada

Autori: Miloš Kovačević i Anica Stojanović  
Godina: 2011

“Blokada” je retrospektiva studentskih protesta u Beogradu oktobra 2011. godine. Za vreme studentskih borbi blokirani su Filozofski i Filološki fakultet u Beogradu. Film “Blokada” je zbirka intervjua sa studentima, direktnim učesnicima u blokadi i njihovom iksustvu za vreme ovih događaja.


Judith Butler – Bodies in Alliance and the Politics of the Street

In the last months there have been, time and again, mass demonstrations on the street, in the square, and though these are very often motivated by different political purposes, something similar happens: bodies congregate, they move and speak together, and they lay claim to a certain space as public space. Now, it would be easier to say that these demonstrations or, indeed, these movements, are characterized by bodies that come together to make a claim in public space, but that formulation presumes that public space is given, that it is already public, and recognized as such.
Read More


Kratak osvrt na način funkcionisanja pokreta “Occupy Wall Street”: proces postizanja konsenzusa.

Sabo Tabi, Meerkat Media Collective

Donošenje odluka konsenzusom ne predstavlja novost za savremene radikalne društvene pokrete na Zapadu. Tzv. antiglobalistički pokret je, između ostalog, primenom ovog modela odlučivanja napravio suštinski raskid sa modusom operandi klasičnih levičarskih organizacija. Ali i alterglobalistički pokret je ovaj model preuzeo od prethodnih generacija aktivista i aktivistkinja koje su nastavile tradiciju feminističkih i antinuklearnih pokreta iz 1970-ih u SAD.

Read More


Tamara Opačić – Zagrebačko prakticiranje direktne demokracije

Hrvatska se pridružila velikom globalnom prosvjedu protiv dominacije neoliberalnog kapitalizma koji se na današnji dan održao u gotovo tisuću svjetskih gradova. Oko pet tisuća građana Zagreba okupljenih na glavnom zagrebačkom trgu održalo je plenum na kojem su direktno demokratskim putem odlučili da će se sastati i iduće subote u isto vrijeme te okupirati Trg bana Jelačića.
Read More