Archive

Occupy Everything!


Kratak osvrt na način funkcionisanja pokreta “Occupy Wall Street”: proces postizanja konsenzusa.

Sabo Tabi, Meerkat Media Collective

Donošenje odluka konsenzusom ne predstavlja novost za savremene radikalne društvene pokrete na Zapadu. Tzv. antiglobalistički pokret je, između ostalog, primenom ovog modela odlučivanja napravio suštinski raskid sa modusom operandi klasičnih levičarskih organizacija. Ali i alterglobalistički pokret je ovaj model preuzeo od prethodnih generacija aktivista i aktivistkinja koje su nastavile tradiciju feminističkih i antinuklearnih pokreta iz 1970-ih u SAD.

Read More


Naomi Klein – O značaju pokreta OccupyWallStreet i potrebi stvaranja kontrainstitucija

Okupacija Volstrita potvrđuje nepredvidivost otpora, ističe Naomi Klajn. Takođe, protivno onome što se propoveda u mejnstrim medijima, ljudi nisu apatični i nezainteresovani. Šta više, u narodu postoji jaka želja za povezivanjem, za iskustvom življenja u dekomodifikovanom prostoru; postoji glad za radikalnim idejama.
Read More