Archive

Tag Archives: video

Why We Fight is the provocative new documentary from acclaimed filmmaker Eugene Jarecki (The Trials of Henry Kissinger) and winner of the Grand Jury Prize at the 2005 Sundance Film Festival.

Named after the series of short films by legendary director Frank Capra that explored America’s reasons for entering World War II, Why We Fight surveys a half-century of military conflicts, asking how – and answering why – a nation of, by and for the people has become the savings-and-loan of a government system whose survival depends on an Orwellian state of constant war.

http://www.amazon.com/dp/B000FBH3W2

Video pojmovnik umetnosti i teorije 20. veka je serija od 22 autorske emisije teoretičara umetnosti Miška Šuvakovića u produkciji ART televizije iz Beograda, realizovana i premijerno emitovana 2000/01. godine. Definisanjem, povezivanjem i ukrštanjem termina kroz narativne strukture, vizuelne, video i zvučne primere, i smele teze, ovaj pojmovnik je prvi korak i stimulans u upoznavanju sa burnom istorijom ideja i društvenih promena dvadesetog veka iz perspektve umetnosti i teorije.

Read More

Dirty diaries
Dirty Diaries is a 2009 collection of thirteen pornographic short films made by Swedish feminists and produced by Mia Engberg. The individual films are highly diverse in content, although many of them feature humour and different forms of queer sex. The creative decisions were based on a manifesto with the aim to create pornography that is non-commercial and follows feminist ideals. The film sparked controversy before and after its release because of sexually provocative content and the fact that it was mainly financed through public funds.
Read More

Blokada

Autori: Miloš Kovačević i Anica Stojanović  
Godina: 2011

“Blokada” je retrospektiva studentskih protesta u Beogradu oktobra 2011. godine. Za vreme studentskih borbi blokirani su Filozofski i Filološki fakultet u Beogradu. Film “Blokada” je zbirka intervjua sa studentima, direktnim učesnicima u blokadi i njihovom iksustvu za vreme ovih događaja.


Kratak osvrt na način funkcionisanja pokreta “Occupy Wall Street”: proces postizanja konsenzusa.

Sabo Tabi, Meerkat Media Collective

Donošenje odluka konsenzusom ne predstavlja novost za savremene radikalne društvene pokrete na Zapadu. Tzv. antiglobalistički pokret je, između ostalog, primenom ovog modela odlučivanja napravio suštinski raskid sa modusom operandi klasičnih levičarskih organizacija. Ali i alterglobalistički pokret je ovaj model preuzeo od prethodnih generacija aktivista i aktivistkinja koje su nastavile tradiciju feminističkih i antinuklearnih pokreta iz 1970-ih u SAD.

Read More


Naomi Klein – O značaju pokreta OccupyWallStreet i potrebi stvaranja kontrainstitucija

Okupacija Volstrita potvrđuje nepredvidivost otpora, ističe Naomi Klajn. Takođe, protivno onome što se propoveda u mejnstrim medijima, ljudi nisu apatični i nezainteresovani. Šta više, u narodu postoji jaka želja za povezivanjem, za iskustvom življenja u dekomodifikovanom prostoru; postoji glad za radikalnim idejama.
Read More